Aj potrubie musí byť čisté

Čistenie odpadov a potrubí je nutnosť, ktorú by sme nemali zanedbávať, lebo v opačnom prípade sa nám to môže vypomstiť v tom najnevhodnejšom čase. Havária z dôvodu upchatia potrubia nie je vôbec príjemná záležitosť, všetky napojené prevádzky musia byť na čas opravy odpojené, a teda aj nefunkčné.

špinavá voda v umývadle

Prevádzka kanalizačných potrubí je závislá na ich čistote, je dôležité, aby boli schopné prevádzky, čo dokáže zabezpečiť prevencia a monitoring stavu potrubia. Samotné čistenie sa vykonáva elektromechanickým a vysokotlakovým spôsobom. Stroje Rothenberger a Rigid firmy využívajú pri elektromechanickom čistení, ktorý je založený na pohybe rotačnej špirály, ktorú je možné predĺžiť až do dĺžky, vyhovujúcej danému problému. Táto metóda sa nazýva aj krtkovanie a je vhodná na miesta, na ktorých nie je možné využiť vysokotlakový spôsob, pri ktorom hrozí zatopenie priestoru. Výhody krtkovania sú hlavne v možnosti meniť nadstavce na kĺbové, vyťahovacie, hladké alebo frézovacie. Všetky špirály sú použiteľné aj v miestach s 90° ohybom kolena potrubia.

Vysokotlakové čistenie odpadu https://ab-krtkovanie.sk/krtkovanie-kanalizacii/ patrí k najdôkladnejším metódam, pri ktorom sa strhávajú nečistoty a mastnota z povrchu potrubia, nevýhodou je hrozba vytopenia priestorov vodou a odpadom. Na toto čistenie sa používa stroj vyrobený firmou Rioned, ktorý má meniteľné trysky, použiteľné na jednotlivé druhy znečistenia. Hadica dosahuje až 70m, čo umožňuje prístup aj do nedostupných miest. Prístroj je zabudovaný v dodávke.

Odstrániť tvrdé usadeniny ako napríklad vodný kameň, korene či mastnotu aj tuky dokáže frézovanie. Táto metóda si však vyžaduje monitoring potrubia, aby pracovníci mali prehľad o prebiehaní čistenia a zároveň o tom, kde a v akej dĺžke je frézovanie nutné.

náradie, rúra

Potrubie môže byť poškodené aj na niekoľkých miestach, no zistiť to sa dá jedine trasovaním a monitoringom, pri ktorých sa dá presne diagnostikovať každé poškodené miesto, a tým predísť havarijnému stavu, čím sa znížia náklady na opravu. Firmy sú k dispozícii nonstop, takže volať ich môžete vždy, ak to bude nevyhnutné.