Zlato: Váš majetok so stálou hodnotou

So zlatom sa už skutočne dlhé roky spája predovšetkým jedna charakteristika.

  • Je to ideálna forma pokrytia vášho majetku, pretože hodnota tohto vzácneho kovu nemá tendenciu stagnovať, respektíve klesať.

Je to vlastne úspora na horšie časy, ktorá nemá formu peňazí. Oproti peniazom je pritom táto forma oveľa stabilnejšia a dá sa teda povedať, spoľahlivejšia.
Túto komoditu je možné fyzicky vlastniť. V takom prípade má investičné zlato podobu tehličiek alebo mincí, ktoré ale majú najčastejšie švajčiarsky alebo rakúsky pôvod. Kúpite ich síce aj na Slovensku, no výhradne cez špecializovanú mincovňu. NBS formu investičného zlata neposkytuje a slovenská Mincovna Kremnica nerazí mince za týmto účelom. Slovenskí investori prejavujú veľký záujem o zliatiny Argor Heraeus, ktoré sa dajú zakúpiť už od 1 gramu a za cenu pár desiatok eur.

placka na krabičce

  • Na nákup investičných zliatkov sa neviaže prirážka DPH.

Vlastniť tento ušľachtilý kov sa však dá aj „papierovo“, konkrétne na základe vlastnenia certifikátu. Tým pádom vlastne vravíme o jeho vlastnení, no pochopiteľne nie vo fyzickej podobe. Niekto by povedal, že je to výhodnejšie v porovnaní s tým, že fyzické tehličky alebo mince musíte uskladniť. Na druhej strane však majú mnohí aj iný názor. Ak sa na to pozrieme čisto z ľudského, emočného hľadiska, vlastníctvo nejakého papiera v našom vedomí skrátka nepredstavuje takú istotu, ako keď tento vlastnený kov vidíme a presne vieme, kde ho máme schovaný.

zlaté cihly

S fyzickým vlastníctvom zlata prichádza zároveň sympatická anonymita. Štát napríklad vie, aké odvádzate dane. Sporiteľňa vie, koľko vám ukladá,… skrátka inštitúcie aj súkromníci vedia, akým majetkom disponujete, majú o vás pekný prehľad. S vlastnením zlatej tehličky alebo mince je to však v podstate veľmi jednoduché. Kúpite ich cez špecializovanú predajňu a následne budú vašim majetkom.

  • Majetkom so stálou hodnotou, ktorý si svedomito uskladníte na spoľahlivé miesto.