Sociálne média a ich odvrátená stránka

Ste závislí na sociálnych médiách?


Sociálne médiá sa od ich počiatku (prvá elektronická pošta bola odoslaná v roku 1971) stali celosvetovým fenoménom. Ide o webové stránky, ktoré umožňujú (okrem komunikácie prostredníctvom textových, či hlasových správ) ich užívateľom zdieľať svoje nápady, myšlienky a pocity prostredníctvom médií, ako sú fotografie, hudba a videá. Facebook, Instagram, Twitter.. je to len niekoľko príkladov tohto fenoménu.

internet

Dôvody, prečo sa sociálne média môžu stať závislosťou môžeme definovať do troch hlavných oblastí a to sociálna interakcia a vzťahy, pozitívne reakcie a povzbudenie a získavanie informácií.

Používatelia sociálnych médií sa môžu ľahko stať závislými na získavaní „lajkov“ a dobrého pocitu z toho, že sa nimi zdieľaný obsah ostatným páči. Mnohí urobia doslova čokoľvek, aby mali na svojich príspevkoch čo najviac pozitívnych reakcií. Každý nesúhlas a záporná reakcia ich frustruje. Tento typ správania je jasným znakom ich závislosti.

sítě

Jednoduchosť, s ktorou je možné reakcie na príspevky, názory a fotografie získať, je dôvodom, prečo sa závislosť na sociálnych médiách týka predovšetkým detí a mládeže.


Ste závislí na sociálnych médiách?

Ak chcete zistiť, či by ste mohli byť vystavení riziku vzniku závislosti, položte si týchto šesť jednoduchých otázok:

  1. Často premýšľate o sociálnych médiách a ich plánovanom použití?
  2. Máte pocit, že by ste ich mali používať stále viac a viac?
  3. Navštevujete sociálne siete s cieľom zabudnúť na problémy bežného života?
  4. Pokúšali ste sa niekedy obmedziť používanie sociálnych sietí, no neúspešne?
  5. V prípade, že ich nemôžte použiť (výpadok energie, vybitá batéria) ste znepokojení?
  6. Ste na sociálnych sieťach aktívni natoľko, že to ovplyvňuje váš výkon v škole či práci?

média

Ak ste odpovedali na všetkých šesť otázok kladne, je pravdepodobné, že sa u vás môže rozvíjať závislosť na používaní sociálnych médií. Jediným spôsobom, ako to možno potvrdiť či vyvrátiť diagnostika od odborníka. Preto, ak máte podozrenie, že by ste sa mohli stať obeťou takejto závislosti, navštívte klinického psychológa alebo psychiatra a nebojte sa požiadať o pomoc skôr, ako tomu prepadnete úplne.