Nobelova cena za ekonómiu


Zakladateľom alebo prvým človekom, ktorý bojoval za to, aby bola udelená nejaká cena za vedomosti bol Alfred Nobel. Bojoval si tvrdo za svojím a nakoniec to aj dosiahol. Na začiatku sa však udeľovali Nobelove ceny iba v základných kategóriách a ekonomia sa k týmto kategóriám pridala až neskôr. Napriek tomu už niekoľko desiatok ľudí získalo Nobelovu cenu za ekonómiu a celkom oprávnene.

albert einstein
 
Ako sa stať laureátom na Nobelovu cenu za ekonómiu?
Podvody v tejto nazvime to „súťaži“ sú vylúčené. Skúma sa celoživotné vzdelávanie, zásluhy v danom odbore, rôzne práce, ktoré daný človek napísal a celkovo, na čo významné za celý svoj život prišiel. Je tam nespočetne veľa vecí, o ktorých by človek ani nepovedal, že ich to bude zaujímať. Myslím, že z nás bežných ľudí by sa k laureátom na Nobelovu cenu nikto nedostal, pretože nemáme dostatočné vzdelanie, skúsenosti, prax a výsledky, ktoré hovoria za nás.
 
spolupráce

Kto ju získal?
Zaujímavosťou je, že Nobelovu cenu za ekonómiu zatiaľ získala iba jedna žena a všetci ostatní boli muži. Môže to byť spôsobené aj napríklad dlhotrvajúcou nadvládou mužov nad ženami, ktorá trvala od nepamäti, ale dnes tomu tak už nie je. A možno práve preto už získala Nobelovu cenu aj žena. Aj keď to nebolo nedávno, ale skôr v minulom desaťročí, keď ju získala. Ale doba bola zmenená už vtedy. Môžeme len hádať. A možno tam ešte nebola taká žena, ktorá by si to natoľko zaslúžila ako daní muži, ktorý získali Nobelove ceny. Možností je viacero, ale pravdu sa už nikdy nedozvieme.

podnikání
 
Nobelova cena sa udeľuje vždy raz za rok a to každý rok v tom istom období v roku. Vždy z jari v marci. Na jar sa nám tu rodia nové talenty, teda skôr staronové, a sú ocenené tým najcennejším, čo mohli získať. Je to najvyššie ocenenie, ktoré môže ekonóm získať za svoju celoživotnú prácu, ktorej obetoval takmer všetko a venoval jej celý svoj život.