Nepriaznivá štatistika pre Slovensko ukazujúca na nevzdelanosť


Chyby v ekonomickom systéme našej krajiny by sa pravdepodobne našli, no údajne najhoršie je na tom naše školstvo.

kontinet

Práve školstvo by malo plodiť ďalšie generácie vzdelaných Slovákov schopných tiahnuť ekonomiku našej krajiny. A ak nie sú peniaze práve na kvalitný rozvoj tohto faktora, rovnako tak ako sa dá poukázať na určité chyby v samotnom vzdelávacom systéme, či väčšie nedostatky zo strany jednotlivých škôl, potom je to chyba, ktorá sa odrzkadlí v budúcnosti našej krajiny a na jej ekonomickej odkázanosti od zahraničných zdrojov. Tadiaľto slobodná cesta k rozvoju nevedie.

eura

Do faktorov vzdelania, populácie, ako aj ekonomickej budúcnosti krajín sa započítava priemer ľudí so základným, stredným a vysokoškolským vzdelaním ako aj výsledky vedomostných testov, no  do štatistík sa v tomto smere berie do úvahy i priemerná životnosť občanov. Z tejto kompletnej štatistiky týkajúcej sa skúmania vzdelania obyvateľov rôznych štátov, sme skončili na pomerne dosť nízkych priečkach umiestnenia. Výskum sa týkal sledovania až 181 krajín, z čoho Slovensko zaujalo 58. priečku, čo by v podstate nebol taký katastrofálny výsledok, no spomedzi krajín v kategórii  V4 a vzdelanosti ich obyvateľov sme skončili poslední.

dav

•         Označením V4 sa myslí tkzv. Vyšehradská skupina, teda spoločenstvo štyroch štátov Strednej Európy a to konkrétne: Poľska, Maďarska, Česka a Slovenska.

Nepriaznivým je pre nás hlavne pomerne veľký rozdiel výsledku oproti ostatným trom štátom, ktoré získali z tohto hľadiska minimálne 6,6 bodu, pričom Slovensko je na úrovni nelichotivých 3, 6 bodov. Takmer o polovicu menej, než ostatné krajiny zoskupenia V4. Hlavná vec, že v kategórii „ekonomická otvorenosť“ /v podstate závislosť od cudzích a vzdelaných podnikateľov/ sme sa umiestnili vysoko, s celkovým výsledkom 8,62 bodov. Ekonomikcá otvorenosť je chápaná ako pozitívum, no pokiaľ si spojíme tieto dva rozdielne výsledky, z ktorých vyplýva nevzdelanosť a nesamostatnosť Slovákov s „otvorenosťou“ pre umožnenenie stavby podnikov na našom území / fabrík a automobiliek/, stáva sa z nás jedine národ nevzdelaných robotov dobrých iba na jednu vec- odkázaných nonstop pracovať v zamestnaniach, v ktorých  zabudneme na sebavzdelávanie,  svoje záujmy, či dokonca blízkych a rodiny.