Život bez sexu a jeho následky

Je správne vystavovať svoje telo i myseľ sexuálnej abstinencii? V niektorých ohľadoch možno áno, v iných zasa určite nie. Aj v tomto prípade si myslím, že by mala existovať tá stredná cesta, nebrať veci z extrému do extrému. Sex je potrebný pre naše telesné i psychické zdravie a jeho dlhšie zanedbávanie môže prinášať skôr negatívne následky. Naopak, pripravujeme sa o tie pozitívne. Výhoda v abstinencii spočíva akurát v tom, že svoju myseľ i zvýšenú aktivitu môžeme preorientovať na niečo iné, čo so sexom nesúvisí. No pokiaľ tak nespravíme, čaká nás zbytočná mrzutosť a príznaky jej podobné, v neposlednom rade nastupuje i nevyrovnanosť, čo sa odzrkadlí aj na bežných činnostiach.

pohlaví

• Nie vždy je však na vine dobrovoľná abstinencia, v nemálo prípadoch je kvalitný sex chýbajúcou súčasťou na základe chúlostivého problému nejedného muža. Ak sa príznaky prejavujú dlhší čas a neprichádza viditeľná zmena, možno pomôže podpora erekcie formou liečiv.
No takýto celibát môže mať ešte jednu, celkom bežnú podobu, nedostatok času. Nech už je príčinou abstinencie čokoľvek, môže mať tieto negatívne následky:

Upätosť a nervozita
Poznáme uštipačné poznámky na adresu nepríjemných ľudí, akými sa im snažíme naznačiť, že im pravdepodobne už dlhší čas chýba kvalitný sex. Táto uštipačnosť sa však môže zakladať na pravde. No samozrejme, títo nevrlí ľudia sa väčšinou cítia ako králi a túto možnosť neuznajú. Mali by.

Kariéra aj cez mŕtvoly
Svoje pudy človek dokáže potlačiť pravidelnou aktivitou svojej mysle, respektíve jej koncentráciou na niečo iné, napríklad na prácu a kariéru. To je samozrejme v poriadku, no túto svoju činnosť povýšili do podoby, kedy je pre nich takmer svätá a možno jediným pozitívnym zdrojom, na akom ventilovať nedostatky z inej sféry svojho života. O tento zdroj sú schopní skutočne bojovať a strážiť ho ako oko v hlave.

úspěch

Všade samá konkurencia
Človek začne mať predstavu, akoby bol jeden z mála, ktorí sú bez sexu a všetkých vníma ako dokonalejších a šťastnejších, tým pádom im začína závidieť a cítiť z ich strany konkurenciu.