Plánujete začať podnikať? Uľahčite si to kúpou ready-made spoločnosti

Pokiaľ plánujete začať podnikanie, no odrádza vás množstvo krokov, ktoré za tým účelom musíte podniknúť a chcete predísť zdĺhavým procesom, využite ponuku ready-made spoločností. Nič vám to nehovorí?

Ready-made spoločnosti sú také spoločnosti, ktoré boli založené výlučne za účelom následného predaja. Tieto spoločnosti sú založené s vydaným oprávnením na podnikanie, sú zapísané v obchodnom registri a nikdy nevykonávali žiadnu obchodnú činnosť. Tak isto majú splatené imanie v plnej výške a sú pripravené na okamžitý výkon podnikateľskej činnosti. Rozdelené ich môžete nájsť podľa toho, či sú alebo nie sú platiteľmi DPH a podľa druhu obchodnej spoločnosti.

predaj ready-made spoločnosti

Medzi novozaloženou spoločnosťou (ready-made) a spoločnosťou s históriou je ten rozdiel, že novozaložená spoločnosť nikdy žiadnu podnikateľskú činnosť nevykonávala, zatiaľ čo spoločnosť s históriou áno, pričom pri predaji s.r.o. s históriou má spoločnosť vysporiadané všetky záväzky a pohľadávky a je právne aj účtovne v poriadku.

predaj s.r.o. ready-mad

Ready-made spoločnosti sú zapísané v obchodnom registri, majú svoje IČO aj DIČ a sú pripravené na okamžitý prevod. V cene spoločnosti je zmena spoločníka, obchodného mena a sídla, ako aj rozšírenie, po prípade zúženie predmetov podnikania. Tak isto je v cene zahrnutý súdny poplatok za zápis zmien v obchodnom registri, úplné znenie zakladateľskej listiny alebo v prípade, že podnikáte so spoločníkmi spoločenskej zmluvy a zmluvu o prevode obchodného podielu, ako aj súhlas vlastníka nehnuteľnosti s umiestnením sídla spoločnosti. Ready-made firmy sú uvedené v online ponuke, kde si o nich môžete zistiť viac. Tento typ spoločnosti je obľúbený najmä preto, že je to pre kupca nízko riziková kúpa, keďže spoločnosť nikdy nebola podnikateľsky aktívna, nemá uzatvorené žiadne zmluvy ani nijaké záväzky, a teda kupcovi nehrozia žiadne skryté hrozby.