Jednoduché alebo podvojné účtovníctvo – pre koho je ktoré určené?

Bez ohľadu na to, akú formu podnikania ste zvolili, tak je potrebné, aby súčasťou vašej firmy bol účtovník. Nezáleží na to, či bude účtovník interným zamestnancom alebo externým, ale dôležité je, aby táto osoba vám spoľahlivo viedla účtovníctvo vašej firmy. Účtovníctvo a jeho vedenie je nevyhnutné, ak ste napríklad samostatne zárobkovo činná osoba alebo ste právnická osoba. To vám zaručí, respektíve poskytne viac informácií o tom, ako sa darí vaša firma, hodnotiť tak môžete výsledky vašej podnikateľskej činnosti. Podľa formy podnikania môžete si zvoliť jednoduché účtovníctvo alebo podvojné. Viete, aký je rozdiel medzi jednoduchým a podvojným účtovníctvom a pre koho je ktorý typ určený?

kalkulačka

Hlavné rozdiely medzi podvojným a jednoduchým účtovníctvom

Účtovníctvo poskytuje pravdivé informácie o vašom podnikaní, a preto je potrebné, aby účtovníctvo viedol spoľahlivý účtovník, na ktorého sa môžete spoľahnúť, a to bez ohľadu na to, či vám bude viesť jednoduché alebo podvojné účtovníctvo. Povinnosťou všetkých právnických osôb a v podstate všetkých osôb, ktoré sú zapísané v obchodnom registri, je viesť podvojné účtovníctvo. Naopak jednoduché účtovníctvo vedú napríklad samostatne zárobkovo činné osoby, živnostníci alebo tzv. slobodné povolania. Veľkým rozdielom medzi jednoduchým a podvojným účtovníctvom je aj to, že výsledok hospodárenia v jednoduchom účtovníctve tvorí základ dane. Výsledok hospodárenia v podvojnom účtovníctve získame odčítaním výnosov od nákladov, a tak zistíte, či vaše podnikanie je výnosné alebo stratové. Jednoduché účtovníctvo sa vedie len v účtovných knihách, a to jednoduchým zápisom, podvojné účtovníctvo sa vedie na účtoch podvojnými zápismi.

dokumenty

Vedenie účtovníctva musí byť správne, to zaručí spoľahlivý účtovník!

Aby ste sa naplno mohli venovať svojej podnikateľskej činnosti, tak je vhodné mať účtovníka, ktorý vedie účtovníctvo tak, ako je potrebné. Na vedenie účtovníctva je preto nevyhnutné mať spoľahlivú osobu, pretože len kvalifikovaný účtovník má prax, vzdelanie a sleduje všetky zmeny v legislatíve. Aj najmenšia chyba v účtovníctve môže byť veľmi vážna a môže spôsobiť mnohé problémy. Účtovník je osoba, ktorá by vám mala poskytnúť pravdivé informácie o stave podnikania, najmä ak chcete urobiť veľký krok, ako rozšíriť výrobu, nakúpiť stroje a podobne. Vy tak budete vedieť, či sa môžete pustiť do takéhoto veľkého kroku alebo nie. Ak aj vy chcete mať spoľahlivého externého účtovníka, na ktorého sa budete môcť spoľahnúť, prípadne potrebujete sa dozvedieť viac informácií, navštívte webovú stránku https://www.easystart.sk/.