Ako sa najrýchlejšie stať vlastníkom spoločnosti?

Spoločnosť s ručením obmedzeným je obľúbená možnosť, respektíve forma, ako začať s plánovanými podnikateľskými aktivitami. Podnikateľ sa môže stať jej vlastníkom týmito spôsobmi:

  1. Založí svoju vlastnú s.r.o.
  2. Kúpi s.r.o. s podnikateľskou históriou
  3. Kúpi novozaloženú ready made sro Ezmluva, ktorá vznikla čisto za účelom jej predaja potenciálnym záujemcom.

A práve tretí bod si predstavíme trochu bližšie, pretože sa zdá najzaujímavejší. Je to rýchlejší a jednoduchší proces, než zakladanie vlastnej firmy a ak takáto eseročka nemá reálnu podnikateľskú históriu, nie je ani riziko, že by so sebou niesla nejaké nevybavené záväzky voči iným stranám.

podnikatelia, biznismeni

Je pripravená (ready) a pustiť sa s ňou do realizovania podnikateľských činností je možné už behom niekoľkých hodín. A to preto lebo:

  • Takéto spoločnosti sú zapísané v Obchodnom registri, sú zaregistrované na daň z príjmov, majú zaplatené základné imanie a disponujú potrebnými dokumentmi na okamžitý prevod.

V prípade záujmu o konkrétnu spoločnosť, ktorú si záujemca vyberie, sa následne podpíše zmluva o prevode obchodného podielu. Prebehla zmena spoločníka, o zápis tejto zmeny do Obchodného registra sa podá návrh do 48 hodín. Je to teda najrýchlejšia cesta ako sa stať majiteľom nejakej spoločnosti. Takisto ide o funkčné riešenie, ktoré je najmenej komplikované, pretože všetky dôležité body sú už v tomto prípade vopred vybavené.

Okrem toho takéto spoločnosti nemajú za sebou ekonomickú históriu. Sú teda „čisté“ a nemajú vytvorené žiadne nevyriešené finančné pohľadávky, čo je určite jednou z najdôležitejších výhod a zároveň faktorov, na ktoré je potrebné si pri kúpe spoločnosti dávať pozor.

riešenie, puzzle

A pre koho je toto riešenie atraktívne?

Väčšinou si predstavíme, že je to vhodná cesta pre začínajúcich, menej skúsených podnikateľov, ktorým tento proces mnohé veci zjednoduší a urýchli. To je pravda. Ale rýchlosť a praktickosť tejto cesty pravdepodobne uvítajú aj skúsenejší podnikatelia, čo sa chcú pustiť do nového projektu v čo najkratšom čase.