Likvidácia sro a niekoľko praktických informácií pre prípad, že sa táto téma týka aj vášho podnikania

Pri likvidácii sro teda máme vo všeobecnosti 2 základné alternatívy. Prvou je zabezpečenie celého procesu vo vlastnej réžii, no najmä z časového hľadiska sa nemusí vôbec jednať o prechádzku ružovou záhradou. Tiež je navyše potrebné brať do úvahy to, že likvidacia sro vyžaduje podrobnú znalosť tejto problematiky a narážame pri tom najmä na legislatívny rámec a… Continue reading „Likvidácia sro a niekoľko praktických informácií pre prípad, že sa táto téma týka aj vášho podnikania“